YokuLawula

akukho ingcebiso

Le nkcazo yinkcazo yokukhutshwa kwezonyango kwi-Foundation Reward Foundation. Le website iqulethe ulwazi jikelele malunga neemeko zonyango kunye neyeza. Ulwazi aluyiluleko, kwaye akufanele luphathwe njengolu hlobo.

Ukunciphisa imirhumo

Ulwazi lwezokwelapha kule webhusayithi lunikezelwa "njengalokhu" ngaphandle kweempawu okanye iziqinisekiso, ukuvakalisa okanye ukuchazwa. I-Foundation Foundation ayifumananga nantetho okanye iziqinisekiso ngokumalunga nolwazi lwezokwelapha kule website.

Ngaphandle kokuchasana nobukhulu besigaba esilandelayo, iSiseko soMvuzo asivumelekanga ukuba:

• Ulwazi lwezokwelapha kule website luya kufumaneka rhoqo, okanye lufumaneke konke; okanye
• Iinkcukacha zezokwelapha kule website zizalisekile, zinyani, zichanekile, zifikelele kumhla, okanye ziyikhohlisi.

Uncedo lo bugcisa

Akumelwe uthembele kwingcaciso kule webhsayithi njengenye indlela kwiingcebiso zonyango evela kumgqirha wakho okanye omnye umboneleli wezempilo.

Ukuba unemibuzo ethile malunga naluphi na umcimbi wonyango kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho okanye omnye umboneleli wezempilo.

Ukuba ucinga ukuba unokubandezeleka kwimeko ethile yonyango kufuneka ufune unyango olusondeleyo.

Akufanele unqabile ukufuna iingcebiso zezokwelapha, ukungahoywa ngcebiso ngonyango okanye ukuyeka unyango ngenxa yenkcazelo kule website.

Uxanduva

Akukho nto kule nkqubo yokukhutshwa kwemali yonyango iya kunciphisa nayiphi na amatyala ethu nangayiphi na indlela engavumelekanga phantsi komthetho ofanelekileyo, okanye ukukhuphela nayiphi na iimfanelo zethu ezingenakukhutshwa ngaphandle komthetho osebenzayo.

ityala

Olu xwebhu lwenziwe kusetyenziswa itemplate yeConologyology efumanekayo ku: http: //wdffitsetlaw.com.

Print Friendly, PDF & Email